Welkom op gvandeurzen

Wereldoorlog 2

Algemeen
Historische personen
Forten van Luik
België
Frankrijk
Nederland
Luxemburg
Duitsland
 
 
 
Voorgeschiedenis
Blitzkrieg
 
Boeken
 
De tweede wereldoorlog in woord en beeld
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voorgeschiedenis

Douamont - Begraafplaats - de gevolgen van WO I - 2022-04-16

De tweede wereldoorlog is zonder twijfel ontstaan uit de eerste wereldoorlog, Duitsland was op het nippertje geruïneerd tengevolge van de condities vooropgesteld door het verdrag van Versailles. Volgens dit verdrag moet Duitsland 132 miljard Mark in goud overmaken en dit in een tijdsspanne van 42 jaar. Ook moest de regio Elzas-Lotharingen teruggegeven worden aan Frankrijk en de regio Eupen-Malmedie aan België. Voortaan zal het noorden van Schleswig deel uitmaken van Denemarken. Oost Pruisen zal een enclave worden op Pools grondgebied. De Duitse kolonies worden verdeeld onder Groot Brittannië, Frankrijk en Japan. Het verlies van deze kolonies heeft als consequentie dat Duitsland een derde van zijn kolenreserve en drie vierde van zijn ijzererts reserve. De militaire dienst wordt afgeschaft en Duitsland mag niet meer dan 100 000 manschappen hebben in een beroepsleger. De luchtmacht is nu verboden, de zeemacht kan maar tellen op een effectief van 15 000 manschappen. Tijdens de conferentie van Locarno in 1925 beslissen de geallieerden dat de regio van het Rijnland, de driehoek Keulen, Trier, Karlsruhe gedemilitariseerd worden.

Mariawald - Ruhr heden dagen, woorden zijn overbodig - 2009-05-21

Tengevolge van al de in rekening genomen maatregelen ter compensatie van de oorlogsschade, leven de arbeiders in grote armoede. Langzaam maar zeker beginnen de Duitse overheid en de Duitse bevolking zich te verzetten tegen het verdrag van Versailles, vragen rijzen: “Is de te betalen prijs voor de Duitse bevolking in evenredigheid met de veroorzaakte schade tijdens de eerste wereldoorlog ?”

Al in 1919 vormen zich kleine rechtse politieke partijen. Het DA telt maar 50 aanhangers, waaronder Adolf Hitler. Tijdens een bijeenkomst uit Hitler zich voor de eerste keer. De partij voorzitter “Anton Dresler” is gecharmeerd door de nationalistische toespraak van Hitler. Tevens is er regelmatig een confrontatie tussen de nationalisten en de communisten wat nefast is voor de stabiliteit van het land. Vanaf dit moment valt de naam Adolf Hitler meer en meer. De redevoeringen van Adolf Hitler zijn gebaseerd op antisemitisme en racisme, volgens hem mogen de niet Duitse minderheden niet deelnemen aan de reconstructie van het land.

In januari 1919 mogen alle Duitsers ouder dan twintig jaar deelnemen aan de verkiezingen, de partij van Friedrich Ebert behaald 38 % van de stemmen en wordt de grootste partij van het land. Tengevolge van het geagiteerd klimaat in Berlijn, beslist de regering te verhuizen naar Weimar (vandaar de naam  Republiek Weimar) De economische crisis bereikt zijn diepte punt en de regering beslist om massaal bankbiljetten te drukken. Frankrijk van zijn kant is woedend aangezien de afbetalingen niet gerespecteerd worden door Duitsland. Frankrijk neemt maatregelen en stuurt zijn troepen naar de regio van de Ruhr dat voor de Duitse economie niet bevorderlijk is. De arbeiders komen in opstand en beginnen te staken. De Duitse regering van zijn kant blijft de arbeiders betalen.

Na de conferentie van Locarno  in 1925 beslist Frankrijk het Ruhrgebied te verlaten. In de tweede helft van de jaren 20 herstelt Duitsland zich beetje bij beetje, maar in 1929 na de val van de beurs in Verenigde Staten stijgt het aantal werklozen enorm.

Paul von Hindenburg 2 de rijkskanselier van Duitsland.

Ondanks alles werd de president von Hindenburg die aan de macht was sinds 1925 herkozen in 1932 met 53% van de stemmen. De partij van Hitler het NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei, het vroegere DA, de naam werd is 1920 veranderd).

Tijdens al die jaren heeft Hitler zich steeds gemanifesteerd, op 9 november 1923 organiseert hij een machtsgreep, maar die mislukte en Hitler werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, op 20 december 1924, slechts een jaar later wordt hij vrijgelaten wegens goed gedrag. Tijdens zijn gevangenisstraf schrijft hij “Mein Kampf” (mijn strijd) waarin hij zijn intenties niet verbergt als hij ooit de macht zou grijpen.
Op 30 januari 1933, wordt Hitler benoemd tot kanselier tegen de zin van president Paul von Hindenburg die overleed op 4 augustus 1934. Vanaf dit moment heeft Hitler de volledige macht, andere politieke partijen worden verboden. Het SA (Sturmabteilung) profiteert hiervan om te paraderen in Berlijn en is agressief ten opzichte van de burgers, Hitler heeft dan ook geen andere keuze als in te grijpen. De 30ste juni 1934 beveelt hij de SS troepen (Schutzstaffel) een einde te stellen aan de samenwerking met de SA. Röhm de chef en andere leidinggevende worden geëxecuteerd. In drie dagen elimineert Hitler 85 politieke tegenstanders. Andere beslissingen worden genomen, Duitsland maakt dan ook geen deel meer uit van de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. In 1935 stemt hij de wet der rassen “Gesetz zum Schutse des deutschen Blutes und der duetchen Ehre” (wet ter bescherming van het Duitse bloed en eer) die elk gemengd huwelijk verbiedt, de al bestaande gemengde huwelijken worden ontbonden. De joodse bevolking mag niet meer deelnemen aan het publieke leven en de joden krijgen geen belangrijke posities meer, zij begrijpen dan ook dat er voor hen geen publiek leven meer mogelijk is in nazie Duistland. Ze ontvluchten dan ook massaal het land, de meesten van hen naar Palestina.

Benito Mussolini et Adolf Hitler zij aan zij

Hitler creëert banen, laat snelwegen aanleggen, hersteld de militie dienst en opent wapen fabrieken die deel uit maken van de herbewapening van het leger, hij respecteert dus niet langer het verdrag van Versailles, des al niet te min beseffen de andere landen dit niet. De 7de maart 1936 provoceert hij de wereld met zijn troepen naar het gedemilitariseerd Rijnland te sturen, en nog steeds is de rest van de wereld niet verontrust. Hitler ondertekent pacten met het Italië van Benito Mussolini, met Japan en steunt openlijk het regime van generaal Franco van Spanje.

Joseph Goebbels

Hitler staat niet alleen met zijn ideeën, hij laat zich omringen door andere nationalisten zoals Joseph Goebbels (lid van de partij sinds 1924). In maart 1933 benoemt Hitler Goebbels tot minister van het rijk, opvoeding en van propaganda. Ook Albert Speer (lid van de partij sinds1933) staat eerst ten dienste van Goebbels en wordt later architect van het rijk, in 1942 volgt hij Fritz Todt op als minister van het rijk voor bewapening en munitie. Een andere, Hermann Göring (lid van de partij sinds 1922, deze is een oud piloot van de eerste wereldoorlog waarvoor Hitler veel bewondering voor had. Hitler vertrouwt hem het commando over de SA toe waarvan de chef Ernst Röhm is. In 1933 wordt hij minister van binnenlandse zaken in Pruisen. In hetzelfde jaar wordt hij benoemd als minister van de luchtmachten in 1935 wordt hij de opperbevelhebber van de Luftwaffe. Ook anderen volgen Hitler en zijn principes, later in ons hoofdstuk over historische personen treden we meer in detail.

Hermann Göring

Tot ongenoegen van meerdere landen die niet willen dat de Olympische spelen georganiseerd worden in Berlijn, gaan deze er al nog door. Ter geruststelling van de deelnemende landen laat Hitler alle antisemitische affiches uit het straatbeeld van Berlijn verdwijnen, zelfs deelnemers van andere rassen werden getolereerd en mochten zich zelfs vrij bewegen in Berlijn. Tijdens de spelen waren Hitler, Goebbels en Göring geschokt over het feit dat een zwarte Amerikaan 4 gouden medailles in de wacht sleept. Hitler weigert hem de hand te schudden.

Arthur Seys-Inquart

Hitler wou al geruime tijd dat Oostenrijk deel uitmaakt van Duitsland, hij zelf was van afkomst Oostenrijker. Aangezien Hitler geen weerstand had toen hij zijn troepen naar het Rijnland stuurde, ging hij over naar de volgende etappe op zijn programma. Onder dwang doet hij alles om Arthur Seys-Inquart te benoemen als minister van binnenlandse zaken. Deze laatste stuurt op 12 maart 1938 een telegram naar Berlijn met de vraag Duitse troepen te sturen om de orde in zijn land te herstellen, zodat er geen onnodig bloed zou vloeien. Dezelfde dag vallen de Duitse troepen Oostenrijk binnen. Ze ondervinden hierbij geen weerstand en worden zelfs ontvangen met bloemen. Op 13 maart 1938 verklaart Hitler de annexatie van Oostenrijk bij Duitsland. Hierdoor ontstaat onmiddellijk het antisemitisme in Oostenrijk. “Spierballenvertoon” van Duitsland kent geen grenzen, heel de Duitse bevolking droomt van een groot Duitsland “Gross Deutschland”. Nu heeft Hitler het gemunt op Tsjecho-Slowakije, in de regio van Sudetenland wonen een belangrijk aantal Duitstaligen. Hitler had zijn troepen al in stelling gebracht voor een invasie van de regio.

Neville Chamberlain

De Engelsen en Fransen reageren. De eerste Engelse minister,Chamberlain gaat tot drie keer naar München, op 29 september 1938 wordt het verdrag van München ondertekend. Op slag behoort Sudetenland tot het Derde rijk. Hitler beloofd dat dit zijn laatste verlangen is. Hij houdt zich dan ook zes maanden rustig. Hitler dwingt Slowakije om zich af te scheuren van Tsjechië en stuurt troepen naar Praag. De Tsjechische president snapt het niet. Chamberlain onderhandelt opnieuw met de Duitsers en zij sluiten een akkoord dat alle conflicten door onderhandelingen opgelost worden. Dit zijn loze woorden wat de geschiedenis bevestigd. Chamberlain wordt als een held onthaald in Engeland.

 

 

 

 

© http://www.gvandeurzen.be